direct patient billing co to jest
ABAP definicja direct patient billing. Co znaczy Billing of privately treated patients done by.
Znaczenie direct patient billing definicja.

Czy przydatne?

Definicja direct patient billing

Co znaczy:

Billing of privately treated patients done by physician him-/herself.

Słownik i definicje SAPa na D.