hedge adjustment co to jest
ABAP definicja hedge adjustment (FS-BA-PM-FC). Co znaczy hedge fair value and the hedge amortized.
Znaczenie hedge adjustment definicja.

Czy przydatne?

Definicja hedge adjustment (FS-BA-PM-FC)

Co znaczy HEDGE ADJUSTMENT (FS-BA-PM-FC):

The difference between the hedge fair value and the hedge amortized cost.

A separate book value component exists in IAS accounting for the hedge adjustment.

In Fair Value Hedge Analysis, the hedge adjustment is used as the basis for measuring the effectiveness of hedging relationships.

SAP przykład użycia HEDGE-ADJUSTMENT-FS-BA-PM-FC pomoc. Jak działa hedge-adjustment-fs-ba-pm-fc kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Hedge-Adjustment-Fs-Ba-Pm-Fc w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji hedge-adjustment-fs-ba-pm-fc w klasie.

Słownik i definicje SAPa na H.

  • Dodano:
  • Autor: