entity http co to jest
ABAP definicja HTTP entity. Co znaczy request and HTTP response (similar to the interface IF_HTTP.
Znaczenie entity http definicja.

Czy przydatne?

Definicja HTTP entity

Co znaczy HTTP ENTITY:

A general term for HTTP request and HTTP response (similar to the interface IF_HTTP_ENTITY, which comprises all common elements of HTTP request and HTTP response).

SAP przykład użycia HTTP-ENTITY pomoc. Jak działa http-entity kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Http-Entity w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji http-entity w klasie.

Słownik i definicje SAPa na H.

  • Dodano:
  • Autor: