material sorting co to jest
ABAP definicja material sorting. Co znaczy Sorting and grouping of the material items in a document.
Znaczenie material sorting definicja.

Czy przydatne?

Definicja material sorting

Co znaczy:

Sorting and grouping of the material items in a document when printing the assigned form.

Słownik i definicje SAPa na M.