medical specialt co to jest
ABAP definicja medical specialist. Co znaczy Certified physician qualified by added training within.
Znaczenie medical specialt definicja.

Czy przydatne?

Definicja medical specialist

Co znaczy:

Certified physician qualified by added training within a particular branch of medicine.

Example:

Ophthalmologist

Słownik i definicje SAPa na M.