network operating system co to jest
ABAP definicja network and operating system services. Co znaczy reliable working environment for.
Znaczenie network operating system definicja.

Czy przydatne?

Definicja network and operating system services

Co znaczy NETWORK AND OPERATING SYSTEM SERVICES:

Functions that provide a reliable working environment for applications.

Higher level services, such as application services for the SAP system, rely on these services. Functions are available to improve the availability of network and operating system services.

SAP przykład użycia NETWORK-AND-OPERATING-SYSTEM-SERVICES pomoc. Jak działa network-and-operating-system-services kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Network-And-Operating-System-Services w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji network-and-operating-system-services w klasie.

Słownik i definicje SAPa na N.

  • Dodano:
  • Autor: