notice period co to jest
ABAP definicja notice period. Co znaczy legal regulations or agreements between the employer and.
Znaczenie notice period definicja.

Czy przydatne?

Definicja notice period

Co znaczy NOTICE PERIOD:

A time period governed by legal regulations or agreements between the employer and employee after which a termination becomes effective.

This period can vary according to legal and contractual provisions.

SAP przykład użycia NOTICE-PERIOD pomoc. Jak działa notice-period kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Notice-Period w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji notice-period w klasie.

Słownik i definicje SAPa na N.

  • Dodano:
  • Autor: