object type handler co to jest
ABAP definicja object type handler. Co znaczy A service that maps parameters and actions to URLs.
Znaczenie object type handler definicja.

Czy przydatne?

Definicja object type handler

Co znaczy:

A service that maps parameters and actions to URLs, file extensions, and MIME types

Słownik i definicje SAPa na O.