word co to jest
ABAP definicja word. Co znaczy Preparation A word is defined as a text string with a minimum length.
Znaczenie word definicja.

Czy przydatne?

Definicja word

Co znaczy WORD:

Unicode Conversion Preparation

A word is defined as a text string with a minimum length of 3 bytes and a maximum length of 30 bytes containing at least one byte not from the 7-bit ASCII range. Each table entry of type CHAR, LCHAR, VARC, STRG and SSTR is interpreted as text string.

Long text strings are separated by delimiters (word separators) into words; therefore words may not contain delimiters.

A delimiter is defined as one of the following characters: ''#$% ;()*+,./:-;<>=?!0123456789 and SPACE.

SAP przykład użycia WORD pomoc. Jak działa word kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Word w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji word w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: