moduł longtext_ msg_ dsp co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_DSP_MSG_LONGTEXT. Definicja: Display message long text - function module.
Znaczenie moduł longtext_ msg_ dsp definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_DSP_MSG_LONGTEXT użycie

Co robi: Display message long text

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.