moduł get_ handle_ current co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_GLB_MSG_CURRENT_HANDLE_GET. Definicja: Get current message handle.
Znaczenie moduł get_ handle_ current definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_GLB_MSG_CURRENT_HANDLE_GET użycie

Co robi: Get current message handle

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.