moduł get_ handle_ current co to jest
SAP, moduł funkcyjny bal_glb_msg_current_handle_get. Definicja: Get current message handle.
Znaczenie moduł get_ handle_ current definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny bal_glb_msg_current_handle_get użycie

SAP przykłady użycia BAL_GLB_MSG_CURRENT_HANDLE_GET: Get current message handle.

SAP przykład użycie bal_glb_msg_current_handle_get pomoc. Jak działa bal_glb_msg_current_handle_get kod programu. Wykorzystanie kodu bal_glb_msg_current_handle_get w programie.

Pozostałe moduły funcyjne jak SAP BAL_GLB_MSG_CURRENT_HANDLE_GET w słowniku na literę SAP przykłady użycia B.

  • Dodano:
  • Autor: