moduł includetab co to jest
SAP, moduł funkcyjny GET_INCLUDETAB. Definicja: Returns a list of all INCLUDES in a program.
Znaczenie moduł includetab definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny GET_INCLUDETAB użycie

Co robi: Returns a list of all INCLUDES in a program

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na G.