moduł directory_ create co to jest
SAP, moduł funkcyjny GUI_CREATE_DIRECTORY. Definicja: Create a directory on the presentation server.
Znaczenie moduł directory_ create definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny GUI_CREATE_DIRECTORY użycie

Co robi: Create a directory on the presentation server

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na G.