moduł objects_ org_ help co to jest
SAP, moduł funkcyjny SWD_HELP_F4_ORG_OBJECTS. Definicja: HR Matchcode tailored for organizational.
Znaczenie moduł objects_ org_ help definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny SWD_HELP_F4_ORG_OBJECTS użycie

Co robi: HR Matchcode tailored for organizational units. Includes a button sothat you can browse the hierarchy too

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na S.