moduł msg co to jest
SAP, moduł funkcyjny WS_MSG. Definicja: Create a dialog box in which you display an one line.
Znaczenie moduł msg definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny WS_MSG użycie

Co robi: Create a dialog box in which you display an one line message

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na W.