lt_to_ascii lt_from_memory co to jest
List_To_Ascii; List_From_Memory.
Znaczenie lt_to_ascii lt_from_memory definicja.

Moduły funkcyjne SAP R/3 - Function Modules SAP R3 na L

Szkolenie, opis funkcji, tutorial, zastosowania modułów.

SAP function module

function module usage, se37 transaction