changedocument_read_headers co to jest
Convert_To_Local_Currency; Convert_To_Foreign_Currency; Convert_Otfspooljob_2_Pdf; Convert_Otf.
Znaczenie changedocument_read_headers definicja.

Moduły funkcyjne SAP R/3 - Function Modules SAP R3 na C

Szkolenie, opis funkcji, tutorial, zastosowania modułów.

SAP function module

function module usage, se37 transaction