moduł import_ clpb co to jest
SAP, moduł funkcyjny CLPB_IMPORT. Definicja: Import a Text Table from the Clipboard (on.
Znaczenie moduł import_ clpb definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny CLPB_IMPORT użycie

Co robi: Import a Text Table from the Clipboard (on presentation server)

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na C.