ofd3 /abap co to jest
n Transakcja OFD3 w SE38. Wywołanie OFD3 \o w SAPie.
Znaczenie ofd3 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP OFD3

Wywołanie transakcji, użycie: \nOFD3
po angielsku: Cash Budget Mgt: Delete Plan Data
po niemiecku: FMittelrechnung: Plandaten löschen
po francusku: Prév. trés. ann. : suppr. donn. bdg
po holendersku: Fin.mid.beh.: plangeg. verwijderen

Pozostałe transankcje SAP'a na O.