oix3 /abap co to jest
n Transakcja OIX3 w SE38. Wywołanie OIX3 \o w SAPie.
Znaczenie oix3 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP OIX3

Wywołanie transakcji, użycie: \nOIX3
po angielsku: Multi-Lev.FunctLocList - EquipUsage
po niemiecku: T.P. Liste(mehrst.) - Eqmt.einsatz
po francusku: Liste multiniv. PT - utilis.équipem
po holendersku: FP-lijst (multi-niv.) - eqm.inzet

Pozostałe transankcje SAP'a na O.