switch co to jest
Switch definicja. Jak działa urządzenie łączące wszystkie węzły i sterujące przepływem danych.
Znaczenie switch definicja.

Czy przydatne?

Definicja Switch

Co to znaczy SWITCH: 1. W sieci komputerowej urządzenie łączące wszystkie węzły i sterujące przepływem danych między nimi. W odróżnieniu do sieci komputerowej, której centrum jest hub, w sytuacji połączenia switchem wiadomość przesyłana między dwoma komputerami nie spowalnia ani nie blokuje możliwości komunikowania się pozostałych węzłów sieci. Z angielskiego: przełącznik. Por ruter. 2. Zobacz wskaźnik

Czym jest switch znaczenie w Definicje komputer S .