dbg_table_to_excel /abap co to jest
n Transakcja DBG_TABLE_TO_EXCEL w SE38. Wywołanie DBG_TABLE_TO_EXCEL \o w SAPie.
Znaczenie dbg_table_to_excel /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP DBG_TABLE_TO_EXCEL

Wywołanie transakcji, użycie: \nDBG_TABLE_TO_EXCEL
po angielsku: ABAP Debugger: Table as Excel File
po niemiecku: ABAP Debugger: Tab. als Excel-Datei
po francusku: ABAP Debugger: tab. en fichier Excel
po holendersku: ABAP Debugger: tab. als Excel-best

Pozostałe transankcje SAP'a na D.