usuwanie co to jest
Usuwanie definicja. Jak działa komputerowych z zamierzeniem permanentnej ich likwidacji. Usunięcie.
Znaczenie usuwanie definicja.

Czy przydatne?

Definicja Usuwanie

Co to znaczy USUWANIE: Mechanizm eliminacji danych komputerowych z zamierzeniem permanentnej ich likwidacji. Usunięcie tekstu dzieje się dzięki klawiszy Delete i Backspace. Do usuwania plików i folderów używamy z kolei klawisza Delete albo także polecenia Usuń (w Windows) wybieranego z menu. W MS--DOS do tego samego celu używa się komendy DEL. W nowoczesnych systemach operacyjnych ze względów bezpieczeństwa usuwane pliki i foldery nie giną bezpowrotnie, lecz umieszczone są w specjalnym miejscu na dysku twardym zwanym w Windows Koszem. Dopiero usuwanie informacji z Kosza wymazuje je na zawsze z dysku twardego. Usunięcie jest zwane również kasowaniem, pierwszy termin odnosi się raczej do plików i folderów, drugi - do komputerowego tekstu

Czym jest usuwanie znaczenie w Definicje komputer U .