komenda użycie co to jest
Jak użyć ATQ? Definicja w konsoli privileged user; in that case, list everybody's jobs. Same.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć atq

Uruchomienie, wykonanie: atq [options]

Jak działa, co robi: List the user's pending jobs, unless the user is a privileged user; in that case, list everybody's jobs. Same as at -l, and related to batch and atrm

Dostępne opcje, wywołanie: -q queue

Query only the specified queue and ignore all other queues.

-v

Show jobs that have completed but have not yet been deleted.

-V

Print the version number.

Użycie ATQ zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik A .