jndi regtry service co to jest
ABAP definicja JNDI Registry Service. Co znaczy provides a way to associate names with objects and.
Znaczenie jndi regtry service definicja.

Czy przydatne?

Definicja JNDI Registry Service

Co znaczy:

A J2EE Engine module, which provides a way to associate names with objects and to find objects by their names. The service performs bind, rebind, and unbind operations.

Słownik i definicje SAPa na J.