user storage service co to jest
ABAP definicja User Storage Service. Co znaczy A J2EE Engine module that enables the management of.
Znaczenie user storage service definicja.

Czy przydatne?

Definicja User Storage Service

Co znaczy:

A J2EE Engine module that enables the management of user storages on the J2EE Engine.

Słownik i definicje SAPa na U.