tcp/ip co to jest
Tcp/ip definicja. Jak działa rozumie się protokół stosowany do przesyłania danych w internecie. W.
Znaczenie tcp/ip definicja.

Czy przydatne?

Definicja Tcp/ip

Co to znaczy TCP/IP: Potocznie pod tym terminem rozumie się protokół stosowany do przesyłania danych w internecie. W rzeczywistości jednak TCP/IP to zestaw wielu protokołów, które umożliwiają między innymi wysyłanie/odbieranie poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), ściąganie plików (FTP), przeglądanie stron WWW (HTTP), lokalizację hostów (IP), automatyczne otrzymywanie adresów IP (DHCP). Protokół TCP/IP jest również stosowany w sieciach LAN. Z angielskiego: Transmission Control Protocol/Internet Protocol - protokół sterowania transmisją w sieci internet. Por. IPX, NetBEUI

Czym jest TCP/IP znaczenie w Definicje komputer T .